Anglická verze/English version


Disponujeme . . .

. . . takovou disciplínou, rozsahem znalostí a praktickými zkušenostmi, abychom dokázali převést vaše tištená nebo mluvená slova do rovnocenného produktu v druhém z obou jazyků.

. . . nicméně máme odvahu, vytříbenou rozlišovací schopnost a také tvořivost [k tomu], abychom odmítli konvenční, tradiční nebo prostě neodpovídající řešení a dosáhli co nejobsažnějšího možného převodu informací z vašeho výchozího jazyka do jazyka cílového.


Dodáváme . . .

. . . kvalitní výrobek, [a to] rychle a s následnou podpůrnou službou.


Neobětujeme . . .

. . . integritu, kvalitu ani bezpečnostní zajištěnost výrobku tím, že bychom používali nejlacinější subdodavatelské práce, která se nabízí ve virtuální globální obci . . .

. . . a milujeme svou práci.


.
  • Čím jsme jedineční . . .


Plaťte za naše výrobky a služby úvěrovou kartou
prostřednictvím systému PayPal
Pla?te za naše výrobky a služby úvìrovou kartoul - it's fast, free and secure!
- je to rychlé, zdarma a bezpečné.

(Ačkoliv $5 jen za ochotu přihlásit se jako uživatel přestali dávat už dávno.)


Anglická verze/English version