Anglická verze/English version


Jazykové služby v češtině a angličtině

Formát

 • tlumočení
  - soubežné (t.j. simultánní)
  - následné (t.j. konsekutivní)

 • uschopňovací zprostředkovávání
 • překlady
 • zvukové záznamy (t.j. dubbing)

Tématický obsah materiálu

Obchodní

Osobní

 • podnikový/průmyslový
 • rodné listy
 • právní/hospodářský
 • povolení ke sňatku a oddací listy
 • vojenský
 • potvrzení pojištění
 • technický/konstruktérský
 • maturitní vysvědčení nebo vysokoškolské diplomy
 • průpravně vzdělávací
 • potvrzení o vykonaných zkouškách
  a zápočty
 • politický
 • soudní výnosy v rozvodových
  a jiných řízeních
 • soudní předvolání

Technologie výkonu

"Systematizovaný proces pro řešení problémů a realizování příležitostí týkajících se výkonnosti lidí, buď jako jednotlivců nebo v rámci organizací."

Nabízíme expertizu v těchto oblastech:

 • Modelování podnikových postupů
 • Technická a dovednostní průprava
 • Manažérská průprava
 • Organizační rozvoj
 • Řešení a vyhodnocování instruktáže

 • Pohled na služby, které poskytujeme


Plaťte za naše výrobky a služby úvěrovou kartou
prostřednictvím systému PayPal
Pla?te za naše výrobky a služby úvìrovou kartoul - it's fast, free and secure!
- je to rychlé, zdarma a bezpečné.

(Ačkoliv $5 jen za ochotu přihlásit se jako uživatel přestali dávat už dávno.)


Anglická verze/English version